Sectienieuws

Oecumenische dienst

Zondag 20 augustus 2017 werd een oecumenische dienst gehouden in de Bethelkerk.
Het thema van de viering was: Wat zoek je in de kerk en wat vind je daar? De voorbereidingsgroep bestond uit mensen vanuit verschillende richtingen. Zowel het Nieuwedieper Visserskoor onder leiding van Alfred de Jong , het Pluskoor van het Apostolische Genootschap uit Den Helder onder leiding van Erik Bakker als de solist Lucas Kramer, bekend van o.a. het programma Nederland Zingt, hebben hun medewerking verleend. Maar ook de gemeente heeft gezongen met orgelbegeleiding van Arie Horst. Vlootaalmoezenier Chantal Wouters en pastoor Age Kramer van de Oud-Katholieke kerk te Den Helder waren de voorgangers. We hebben een mooie, interactieve viering beleefd.            Foto's kunt u hier bekijken.

Ze zijn al thuis


VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN      door Karel Jungheim

Woensdag 20 juni is de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag. De zondag daarna, 24 juni, is Vluchtelingenzondag.

Honderden vluchteling-kinderen moeten opnieuw verhuizen

Verdrietig nieuws voor veel vluchtelingenkinderen. Door een besluit van het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, moeten zij binnenkort weer afscheid nemen van hun vriendjes, leraren, vrijwilligers en hun omgeving. De Werkgroep Kind in AZC (waar Kerk in Actie lid van is) vindt het onbegrijpelijk dat weer aan de rechten van honderden kinderen voorbij wordt gegaan en roept de regering op eerdere toezeggingen na te komen. Door de sluiting van elf AZC’s door heel Nederland, dreigen honderden vluchteling-kinderen en hun ouders opnieuw te moeten verhuizen. De onzekerheid die gepaard gaat met veelvuldig verhuizen is schadelijk voor deze al extra kwetsbare kinderen. Alleen al vanuit Goes worden volgens mediaberichtgeving 63 asielzoekerskinderen verhuisd omdat de gezinslocatie dicht gaat.

Lees meer...

Kinderen in de knel

De glimlach van een kind

In de dienst van 17 mei jl. hadden wij Johan en Wilcie Smoorenburg op bezoek, de oprichters van het kinderdorp in Haïti. Johan gaf aan de hand van een PowerPoint presentatie uitleg over hun werk in een land met nog altijd enorme problemen. Velen van ons zouden in een dergelijke situatie allang het bijltje erbij neer hebben gegooid. Schier onbegonnen werk. Maar zij hebben dat niet gedaan, integendeel! Zo’n vierendertig jaar geleden zijn ze begonnen en als je nu ziet wat zij voor elkaar hebben gekregen, mag je daar diep respect voor hebben. Zelfs toen de grote aardbeving ook het dorp flink had getroffen, staken zij opnieuw de handen uit de mouwen, schouders eronder en gingen door.

Lees meer...

Koffieochtend 55+

Nog een paar weken en dan gaan we weer starten met onze Koffieochtenden.

We beginnen op donderdag 21 september 2017.

We zijn  er ook dit jaar weer in geslaagd om alle ochtenden een invulling te geven.

De Koffieochtenden worden om de 14 dagen gehouden in de Vredeskerk van 10.00-11.30 uur.

Voor mensen die gehaald willen worden is dat mogelijk door op woensdag tussen 17.00 en 18.00 uur te bellen naar Mevr .van Bijleveld ,tel 636056 of b.g.g. naar Mevr. Mollema, tel 630168.


Ik wens U, namens het team, een goed seizoen.

Met hartelijke groeten,

Martha Mollema

Voor programma, kijk hier.

 

Veranderdag 10 maart 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van de VERANDERDAG werd er in de Bethelkerk, in samenwerking met de Speelgoedbank en Present een kindermiddag gehouden.

De kinderen konden spelletjes doen, zingen en knutselen. En er was veel lekkers.

Meer foto's kunt u hier bekijken.

Afscheid van de handwerkgroep Vredeskerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De club op maandagavond gaat helaas niet langer door.
Het ledental bleef slinken,
dus lieten wij vaak klinken
de vraag om nieuwe leden, maar wij kregen geen gehoor.
Nu moeten wij wel stoppen, dat besloten wij in koor.
 

Wij zijn hier dus vanavond voor het laatst weer bij elkaar
om nog eenmaal te beleven
hoe het voelde om te geven
het geld, dat wij verdienden in het afgelopen jaar.
Hier is de laatste cheque en dat voelt best een beetje raar.

En 't was leuk om allerlei namen de revue te horen passeren, en herinneringen te horen van de dames, zelfs de naam van Marjoleins oma kwam nog voorbij, die er toen ook bij was, en waarvan er nu nog twee uit het allereerste begin erbij waren en nog meemaakten dat het eerst bij de dames thuis werd gedaan, toen het nog handwerkgroep de Schooten heette.

Nadat Rens 't één en 't ander had verteld over de besteding van het geld was er koffie met taart, en kregen de dames na de koffie nog een voorjaarsbloemetje uitgereikt namens het wijkteam, als dank voor al hun inbreng en gezelligheid.

Maar 't betekent ook: nooit meer een vitrinekast met mooie handwerken, nooit meer een gezellige zaterdagmorgenverkoop, nooit meer een spannende verloting, nooit meer een extraatje voor de wijkkas, en voor de dames nooit meer de gezelligheid van een avond samen handwerken en veel samen lachen.

We wensen ze hierbij sterkte en hopelijk desondanks nog veel plezier in thuis handwerken, voor familieleden, vrienden en bekenden, waar ze nu zelden tijd voor hadden.
Want één keer een handwerkster, altijd een handwerkster!

En namens de wijkteam, nogmaals: Dames, hartelijk dank voor alles wat jullie voor de gemeente de Schooten hebben betekend! Het was geweldig!!

 

Verjaardagsfeestje

Vanmorgen vierden we, voor het eerst als Sectie buiten de Linie, de verjaardagen van die gemeenteleden die in dit laatste kwartaal van het jaar 78+ waren geworden of nog worden. Voor de mensen van de Vredeskerk nieuw, voor de mensen van de Johanneskapel iets wat ze al kenden. Al was het ook voor hen nieuw om het nu gezamenlijk te doen.
Nadat Marjolein Klootwijk het verjaardagsfeestje geopend had met een gedicht van Phil Bosman, volgde er een voorstelrondje. En daarna was er koffie met gebak, en een drankje met een hapje. En voor we het wisten waren we twee uur verder, en las Marleen Weijling nog een gedicht voor van Toon Hermans.
Beide gedichten gingen trouwens over oud zijn en ouder worden....

Maar terugkijkend op vanmorgen kan ik alleen maar constateren dat de meesten, ondanks hun leeftijd nog jong van hart en geest zijn.  

Al met al, een gezellige en geslaagde morgen, die zeker voor herhaling vatbaar is. En die herhaling komt er zeker. Want in maart is er een morgen voor alle jubilarissen van 2017 en in mei van de 78+ jarigen in het eerste half jaar van 2018. 
Meer foto's 

Leiding Koffieochtend uitgelicht

 

 

 

De leiding van de Koffieochtend is op de laatste bijeenkomst altijd wel 'in' voor een geintje.

In 2017 deed zij de 'rollatordans'.

 

 

 

 

 

 

 

Uw webmaster vond ook nog een foto uit 1994.
Toen werd het ook al gedaan.

Schijnbaar is het een traditie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'De Jantjes' 

dateert uit 2008

Afscheid dirigente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met pijn in het hart namen we vanmorgen, in een overigens feestelijke dienst, als wijk buiten de linie, afscheid van onze dirigente Annelie Schell. Met veel plezier dirigeerde ze zeven jaar lang de cantorij en hielp daarmee de gemeentezang ondersteunen en werkte ze mee in de werkgroep liturgie. Om persoonlijke redenen moest ze daar nu een punt achter zetten, en dus dirigeerde ze vanmorgen voor het laatst. De voorzitter van 'het wijkteam buiten de linie' sprak een woord van dank en overhandigde haar namens de wijk een paaskaars voor thuisgebruik, als herinnering, en een boeket bloemen. Daarna sprak Annelie zelf nog een dankwoord en herinnerde ons eraan dat ook al vóór ze dirigente werd van de cantorij er sprake van was van samenwerking in de Vredeskerk met de toen nog aanwezige Rooms Katholieke broeders en zusters, en dat haar contacten met ons dus al ouder zijn dan de zeven jaren dat ze dirigente was van de cantorij.
Maar ook van dit afscheid geldt: afscheidnemen is een beetje sterven. En dus doet het pijn.
Ettje

Meer foto's

Contactpersonen-bedankavond

  Traditie getrouw was er gisteravond weer de jaarlijkse bedankavond voor de contactpersonen, waar we in het pastoraat van afhankelijk zijn, omdat zij ons ogen en oren zijn in de wijk. Een fijne avond, die begon met een Avondgebed, en vervolgens een bijdrage van André, onze pastoraalwerker, over pastoraat. Hij liet ons zien hoe je contact kunt maken door middel van beelden of gedichten. Boeiend en leerzaam.

En toen was het tijd geworden voor koffie en nog meer koffie en tijdens het harde werken (want er moest ook nog gewerkt worden) was het tijd geworden voor een hapje en een drankje. En natuurlijk waren er winnaars en winnaars, die beloond werden voor hun harde werken...

Alle foto's vind u hier.

Verslag gemeenteavond 18 mei 2017

Zie meer foto's
Met een vesper in de kleine kerkzaal van de Vredeskerk begon de Gemeenteavond van de Sectie “ Buiten de Linie”. Er was een goede belangstelling.

Lees meer...

Paasgroeten voor bewoners Golfstroom

 

Ook dit jaar zijn er weer paasgroeten, namens de Vredeskerk, naar de Golfstroom gebracht. Het bloemstuk, gemaakt door Gre Biersteker, werd overhandigd door Marjolein Klootwijk. De kaarten werden door Hanny van Dijken gemaakt.
En ook nu weer werd het enthousiast ontvangen. 

Pasen in Elto voor bewoners van het AZC

Kerk en Vluchteling Den Helder organiseerde op 12 april 2017 een paasmiddag voor bewoners van het AZC.
Het paasverhaal werd verteld en er werd een maaltijd gehouden. We hadden drie soorten soep, 100 gratis kadetjes van bakker Dunselman. Natuurlijk hebben we eieren gekookt, paaskoekjes en paaseitjes gekocht.
De kinderen werden vermaakt en de ouders babbelden er lustig op los. Een ontspannen middag.
De zaal werd ook weer gratis beschikbaar gesteld. Wij bedanken de vrijwilligers voor hun hulp.
De foto's kunt u hier bekijken.

 

Handwerkclub Vredeskerk overhandigde weer een mooi bedrag

De foto's van de overhandiging zijn hier te bekijken.
De limerick op de foto is gemaakt door de penningmeester van de handwerkclub Hanny van Dijken; de foto's werden gemaakt door Ettje Kole.

 

Artikel in Diakonia decembernummer 2016

 

Diakenen uit Den Helder ondersteunen uitgeprocedeerde mensen waar ze kunnen. ‘We zitten in  een gevangenis’

Interview met werkgroep vluchtelingenwerk

Lees artikel

Gedachtenis overledenen

Allerzielen 2016, 6 november

Om diegenen te herdenken die sinds vorig jaar november overleden zijn. Die niet meer in onze tijd leven maar in Gods tijd.

Degenen wiens namen we koesteren en gedenken, die geborgen zijn in Gods genade, die wij willen kennen, zoals God ze kent.

Gemeenteavond 23 nov. 2016 in de Vredeskerk.

De weg naar één kerkenraad

De algemene kerkenraad heeft in haar vergadering van woensdag 28 september 2016 besloten over te gaan tot de vorming van 1 kerkenraad voor de gehele protestantse gemeente Den Helder, indien de procedures dit toelaten per, 1 januari 2017. In 2014 en 2015 is er in alle wijken een wijkavond geweest met betrekking tot de plaatselijke regeling en de instructies voor de secties (nu nog wijken) en taakgroepen.

Lees meer...

Artikel in de Helderse Courant van 6-8-2016Marjolein Klootwijk, Riet Schelhaas en Hanny van Dijken voor de gezinslocatie aan de Nieuweweg.          
Foto George Stoekenbroek


Door Bo-Anne van Egmond - 6-8-2016
  


Hulp, ja, maar niet in de watten 

Naar ambassade       *       Geld lenen         *        Thee

DEN HELDER - Ze hoeven maar een stap op het terrein van de gezinslocatie aan de Nieuweweg te zetten of ze krijgen al een hand, een zoen of twee armen om zich heen. De vluchtelingen zijn blij om ze te zien. Riet Schelhaas (71), Marjolein Klootwijk (59) en Hanny van Dijken (73) betekenen klaarblijkelijk veel voor de uitgeprocedeerde bewoners van het asielzoekerscentrum. Het drietal werkt vanuit de diaconie van de Vredeskerk. In vier jaar hebben ze nu zo’n twintig gezinnen geholpen met hun diensten. Dat varieert van een kopje thee drinken en het verhaal aanhoren van het gezin tot op pad gaan naar ambassades om een paspoort aan te vragen of ondersteunen bij moeilijke gesprekken met een advocaat. ,,We helpen eigenlijk die mensen die geen hulp hebben’’, zegt Riet Schelhaas. ,,Zo willen we ook als protestantse gemeente in de samenleving staan.’’

Lees meer...

Bevestigingen in stadsbrede dienst

Beeldverslag van de feestelijke stadbrede dienst, waarin Pastor Andre Martens aan de drie wijkgemeenten, Bethelkerk, Johanneskapel en Vredeskerk werd verbonden. Daarnaast werden er voor de Vredeskerk twee ambtsdragers (her)bevestigd. De foto's werden gemaakt door Ger vd. Vliet. 

Meer Foto's

Afscheidsavond WillemienVrijdagavond 1 juli nam de wijkgemeente afscheid van haar predikant.

Woorden van Willemien:
Wat een mooie avond was het. Hartverwarmend!

Verslag van Ger vd Vliet.

Laatste dienst in de Golfstroom

Op vrijdag 24 juni 2016 was het de laatste keer voor ds. Willemien Keuning dat zij voorganger was in de Golfstroom. Zij gaat met emeritaat. De laatste elf jaar waren daar iedere laatste vrijdag van de maand diensten onder haar leiding.  Meer foto's.

Sponsorfietstocht


Zij fietsten tijdens de sponsortocht van de RABObank op 11 juni € 250,00 voor het plaatselijke vluchtelingenwerk bijeen.
Na de fietstocht van zo’n kleine 40 km gingen de pannenkoeken er goed in. Wel zelf betaald hoor.

 

Coventry-gebed Den Helder gaat breed op vrijdag 24 juni 2016

Coventry-gebed Den Helder gaat breed op vrijdag 24 juni 2016.
Aanvang 12:00 uur in de Raadszaal van het Gemeentehuis.

Samen bidden om vrede en Verzoening.

Het Coventry-gebed wordt momenteel in de bezinningsruimte van de geestelijke verzorging bij de marine gehouden. Het wordt gedragen door de protestantse geestelijke verzorging maar er draaien ook pastores en voorgangers uit de kerken in Den Helder e.o. in mee.

Na ruim 2 jaar blijkt dat het lastig is om het Coventry-gebed op deze wijze gaande te houden. Op vrijdagmiddag is er vanuit de militairen weinig animo, en voor mensen van buiten het haventerrein is het omslachtig om toegang te verkrijgen. Bovendien is het oorlogsverleden en de bombardementen iets wat niet zozeer alleen bij de marine hoort, maar bij het verleden van de stad zelf.

Lees meer...

Afscheidsdienst ds. Keuning


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 3 juli 2016 om 14.00 uur werd afscheid genomen van onze gemeentepredikant, ds. Willemien Keuning.
Bekijk de foto-impressie.

 

Een mooie kerkdienst met veel beweging. 5-6-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In deze dienst was veel tedoen. Yanne en Grace Itiblitse werden gedoopt, een icoon werd overhandigd, het spaarbedrag voor Hart voor Haïti werd bekend gemaakt, er werd afscheid genomen van de beheerster en u kon de kerkenraad sponsoren.
Zij fietsen op 11 juni voor het vluchtelingenwerk tijdens de Rabosponsorfietstocht.

Een foto-overzicht vind u hier.

 

Bedankavond vrijwilligers

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een mooie en ontspannen avond, waarin we elkaar weer eens op een totaal andere manier leerden kennen. Een avond om al die vrijwilligers, en 't zijn er nog veel meer dan degene die je hier ziet, te bedanken voor hun nooit aflatende zorg en vrijwilligerswerk.

Lees meer...

Palmpasen 2016

De paasstokken werden op zaterdag gemaakt in de Bethelkerk. Met behulp van ouders en grootouders. Op palmpasen droegen de kinderen de stokken heel trots de Vredeskerk binnen.

Foto's kunt u hier bekijken.

Paasgroeten voor bewoners AZC

 Op 13 maart brachten leden van de protestantse kerken van Den Helder en Julianadorp paasgroeten aan bewoners van het AZC. In totaal kregen 145 gezinnen een  kaart en een potje met narcissen. Het is een jaarlijks terugkerend evenement. Op veel adressen werden we uitgenodigd voor een kop koffie/thee of iets fris. We hadden helaas geen toestemming gekregen om op de Doggershoek en het Maaskamp iets aan te bieden. We kunnen in ieder geval terugkijken op een geslaagde en feestelijke middag.

Voor meer foto's klik hier

Voor filmpje zie: https://youtu.be/aXNC1H-_fng

Onderweg

jan

 

 

ONDERWEG

 

 

Ik rij door het grauwe polderland,
de mist hangt boven d ‘aard.
Ik overpeins mijn leven
en denk "wat was het waard?"

Lees meer...

Bauke Klootwijk 50 jaar kerkorganist

Een gedicht van de voorzitter Rens Biersteker.

Bauke,

Ik hoop dat we je hebben verrast.
Maar nu ben jij de eregast.
Het was maart 1965 waar we beginnen,
In de Pnielkerk Julianadorp waarbinnen,
de zestien jarige Bauke de organist was
hetgeen inkomen gaf voor zijn spaarkas.
Ja, dat is meer dan 50 jaar geleden.
De Gereformeerde Pnielkerk is inmiddels overleden.
Ook was je orgelspel in de Rehobothkerk te horen.
Helaas ook deze kerk is verloren.
Je blijkt sterker dan vele kerken.

Lees meer...

Ds. Willemien Keuning, 10 jaar in de Vredeskerk

Zelf had ze er niet aan gedacht, maar de kerkenraad wel. Dus was de verrassing groot, na afloop van de dienst, toen de voorzitter haar verraste met een gedicht, een appelboompje en een fles appelwijn, ter gelegenheid van het feit dat zij, Willemien Keuning, alweer 10 jaar onze predikant is!
Meer foto's

Verblijfsvergunning met dank aan inzet vanuit de kerk

Foto: Salama, Sidra en Khelan op weg naar de advocaat in Amsterdam.

Lees ook het gedicht onderaan dit artikel.

Feest
Wat een feest op maandag 22 december.
Al bijna zeven jaar zijn Salama, Sidra en Khelan in Nederland. Zij verbleven in veel AZC’s waarvan ± 2 jaar in Den Helder. Wij troffen dit gezin aan in belabberde psychische omstandigheden na een afwijzing op het kinderpardon.
Voor het eenmalig versoepelde kinderpardon waren zij hier drie maanden te kort; toen zij het kinderpardon na vijf jaar verblijf aanvroegen kregen zij de boodschap niet meegewerkt te hebben aan hun terugkeer. Een hele kromme uitspraak. Ze kunnen niet worden uitgewezen omdat hun land van herkomst, Irak, geen vluchtelingen terug neemt. Gewoon te gevaarlijk.

Steun
De diaconie van de Vredeskerk heeft dit gezin gesteund, zowel mentaal als financieel. Ook gemeenteleden hebben hun financiële steentje bijgedragen.
De advocaat die de familie in eerste instantie had, vertrok naar een andere werkgever. Voor zover wij het kunnen beoordelen was het optreden van de toegewezen opvolgende advocaat niet erg adequaat. Bij de zitting deed de rechter uitspraken die dat vermoeden bevestigen.

Door inzet en begeleiding van de Werkgroep Vluchtelingenwerk Vredeskerk, die Defence for Children en Vluchtelingenwerk Den Helder inschakelden, kwamen zij bij een zeer goede advocaat in Amsterdam terecht.

Uitzetting
Omdat de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers die uit o.a. Bagdad komen voor zes maanden werd opgeschort door staatssecretaris Teeven, (terugkeer door het oorlogsgeweld is onmogelijk) ging de huidige advocate over tot het opstarten van een nieuwe asielprocedure. Zoiets kan alleen gedaan worden als er nieuwe feiten zijn en die waren er. Khelan, Salama en Sidra moesten daarvoor naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Zevenaar.

Uitkomst: EEN VERBLIJFSVERGUNNING

Voor uitgeprocedeerden komen griffierechten en reiskosten voor eigen rekening. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hanteert de harde regel: Geen geld? Pech gehad.
Subsidie van de Regionale Bestemmingsreserve en de goed gevulde diaconale kas brachten op dit punt uitkomst, waardoor Khelan, Salama en Sidra een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. Wij wensen moeder Khelan en haar twee dochters daarbij veel geluk.

Salama zit op het VMBO, afd. techniek klas 2.
Sidra zit in groep 3 van de Tuindorpschool.
Moeder Khelan volgt 3x per week Nederlandse les en 1x per week Engelse les.

Vluchteling

 Maar ik ben geen vluchteling
want ik ben niet gevlucht
Ik ben weggewaaid
als een blad van een boom
Er is in ons land een verschrikkelijke wind opgestoken
Een wind vol vuur en verkrachting
en op een dag
op een dag die ik me niet meer herinner
die ik me niet durf herinneren
ben ik weggewaaid
Wie zou uit zichzelf vluchten
Wie zou er zonder afscheid nemen
zijn eigen huis
zijn eigen dorp of stad, zijn eigen land
zijn eigen familie in de steek laten
en dan ergens aankomen waar je niet welkom bent
Vluchtelingen zijn nooit welkom
Nergens
Dat weet iedereen
Dat heeft de geschiedenis al zo vaak bewezen
Waarom zou je dan vluchten
Waarom een langzame dood in een vreemd land
als je op de drempel van je eigen huis ook kunt sterven
Vluchtelingen bestaan niet
Er bestaan alleen weggewaaide mensen
Mensen die door de wind over de wereld zijn geblazen.

  Uit: 'Mirad, een jongen uit Bosnië


Werkgroep Vluchtelingenwerk Vredeskerk:
Marjolein Klootwijk, Willemien Keuning, Hanny van Dijken, Riet Schelhaas

Allerzielen 2014

Overleden geliefden gedenken op Allerzielen


Het is vandaag 2 november 2014, Allerzielen, de dag waarop Nederland zijn of haar overleden geliefden gedenkt.In de Vredeskerk staken we een gedachteniskaars aan voor overledenen van het afgelopen jaar. Ook was er gelegenheid alle dierbaren te gedenken door voor hen een kaarsje te branden.

Niemand leeft voor zichzelf, 
niemand sterft voor zichzelf, 
wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe.

Zie ook hier.